Evalueringer

Kvindehuset i Århus

Kvindehuset i Århus er et tværetnisk mødested for kvinder, der har eksisteret siden 2008. Kvindehuset giver mulighed for, at kvinder kan indgå i brede sociale netværk og få og dele viden på en lang række områder til gavn for kvinden selv og hendes familie. Det drejer sig f.eks. om forældreroller og opdragelse, kost og motions indflydelse på sundhedstilstanden, udøvelse af praktiske færdig

Som et led i husets udviklingsindsats ønskede Kvindehuset at få evalueret deres aktiviteter, organisation og effekter for brugerne. På denne baggrund udførte vi i Als Research en evaluering af Kvindehuset i 2014.

Evalueringens overordnede formål var at dokumentere, hvordan husets aktiviteter bidrog til kvindernes integrationsproces, om huset nåede ud til de ønskede målgrupper, og hvilke udviklingsmuligheder huset fremadrettet kunne gøre brug af. Derudover kastede evalueringen lys over Kvindehusets kompetencer, netværk og organisatoriske komponenter.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2014
Opdragsgiver: Kvindehuset i Aarhus


Kvindehuset i Århus