Evalueringer

Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge

I 2008 og 2009 har vi for Dansk Flygtningehjælp evalueret det frivillige arbejde med traumatiserede flygtninge, der udføres for en række behandlingsinstitutioner rundt om i landet.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2008 - 2009
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge