Undersøgelser & kortlægninger

Fraværs- og ophørsårsager i danskundervisning for indvandrere

Als Research undersøgte i 2010 årsagerne til fravær og ophør fra danskundervisningen for indvandrere og flygtninge på Lærdansk i Sønderborg Kommune.

Undersøgelsen gav samtidig et bud på, hvad der kunne gøres for at nedbringe antallet af kursister, som afbrød deres undervisningsforløb eller havde så massivt et fravær, at de ikke kunne gennemføre uddannelsen.

Temaer:
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2010
Opdragsgiver: Sønderborg Kommune, DRC Dansk Flygtningehjælp


Fraværs- og ophørsårsager i danskundervisning for indvandrere