Evalueringer

Bryd Unges Ledighed NU!

Bryd Unges Ledighed NU! har siden 2011 udbudt en erhvervsmentorordning med det formål at hjælpe flere unge ledige i uddannelse, praktik, lære eller job.

Erhvervsmentorordningen matcher unge ledige med erhvervsledere eller ansatte i erhvervslivet, som med udgangspunkt i deres branchekendskab og netværk kan hjælpe de unge med eksempelvis at vælge den rigtige uddannelse, give råd til CV-skrivning og jobsøgning, samt skabe adgang til et netværk, som bringer den unge nærmere job, praktik- eller læreplads.

I 2016 foretog Als Research en evaluering af erhvervsmentorordningen, med det formål at afdække både kortsigtede og langsigtede effekter målt på beskæftigelsesstatus blandt tidligere mentees. Evalueringen gav samtidig indblik i de virkningsfulde elementer i erhvervsmentorordningen samt nuancer i de unges oplevelser af mentorforløbet.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2016
Opdragsgiver: Bryd Unges Ledighed NU!


Rapport
Bryd Unges Ledighed NU!