Evalueringer

En plads i fællesskabet

En plads i fællesskabet har til formål at udvikle og afprøve en digital platform, hvor voldsudsatte kvinder kan indgå i et trygt og sikkert fællesskab med fokus på rådgivning, terapi og samtale.

På vegne af Projekt Q-Værk står Als Research i perioden juni 2022 – marts 2024 for at gennemføre en evaluering af projektet En plads i fællesskabet.

Evalueringsdesignet beror på en eksplorativ evalueringstilgang, hvor der både fokuseres på brugernes oplevede effekt i relation til indsatsens strategiske og individorienterede målsætninger, samt på en proces- og virkningsmæssig evaluering, som løbende kan give Projekt Q-Værk viden og læring og dermed styrke mulighederne for en fremadrettet forankring af platformen. Der er således både fokus på en (oplevet) effektmåling på individniveau samt på løbende metodisk udvikling af platformen og dennes indhold.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2022 - 2024
Opdragsgiver: Projekt Q-Værk


En plads i fællesskabet