Undersøgelser & kortlægninger

Inddragelse af etniske minoritetsborgere

Als Research blev udpeget af Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration (ETI) til at undersøge borgerinddragelse i Københavns Kommune med fokus på to områdebaserede indsatser.

Det overordnede formål med undersøgelsen var at se på erfaringer med, og perspektiver for, borgerinddragelse i de områdebaserede indsatser, som kunne have relevans for det generelle arbejde med inddragelse af etniske minoritetsborgere i de politiske beslutningsprocesser i Københavns Kommune. Udgangspunktet for undersøgelsen var områdefornyelserne i Husum og Haraldsgadekvarteret.

Undersøgelsens primære fokus var en interviewundersøgelse med forvaltningsansatte, der enten i de områdebaserede indsatser eller på et overordnet strategisk plan arbejdede med udviklingen af borgerinddragelsesinitiativer samt medlemmer af styregrupper og andre relevante fora.

Undersøgelsen indgik i ETIs vidensgrundlag i forbindelse med, at eksperttænketanken i 2012 udarbejdede en række anbefalinger vedrørende borgerinddragelse til Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2012
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Eksperttænketanken for Integration


Inddragelse af etniske minoritetsborgere