Evalueringer

360º Equality Lab

360º Equality Lab var et projekt som Institut for Menneskerettigheder gennemførte i samarbejde med Aarhus Kommune og med støtte fra EU Kommissionens PROGRESS pulje i 2012 og 2013.

Formålet med projektet var at forankre og implementere ligebehandlingsprincipper i Aarhus kommune, både i forhold til kommunen som arbejdsplads og i forhold til kommunens serviceydelser over for alle borgere. Projektet afprøvede i samarbejde med kommunen redskaber, som havde til formål at sikre, at alle borgere havde adgang til deres rettigheder på lige vilkår, samt at den service der ydedes til borgerne, overholdt antidiskriminationslovgivningen.

I Als Research gennemførte vi en evaluering af projektet i 2013 på vegne af Institut for Menneskerettigheder. Formålet var at evaluere projektforløbet, herunder deltagernes tilfredshed med instituttets ydelser, deres vurdering af forløbets relevans, implementeringsforventninger til handleplaner og projektets forankringsmuligheder.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2013
Opdragsgiver: Institut for Menneskerettigheder


Notat
360º Equality Lab