Undersøgelser & kortlægninger

Var det voldtægt? Menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark

Center for Seksuelle Overgreb (tidl. Center for Voldtægtsofre) på Rigshospitalet var ophav til dette forskningsprojekt om menneskerettigheder og kvinders retsstilling i voldtægtssager. Projektet udførtes i samarbejde mellem Camilla Laudrup og Als Research. Projektets formål var, ud fra en menneskeretlig ramme, at undersøge baggrunden for, at så forholdsmæssigt få voldtægtssager ender med en domsafgørelse i det danske retssystem.

Via indsigt i politijournaler og interview med politiets efterforskningschefer, politijurister, bistandsadvokater m.fl. blev baggrunden for, at nogle sager ender i en retshandling, mens langt flere henlægges uden at der rejses tiltale mod den formodede gerningsmand, analyseret. Primære fokuspunkter for forskningsprojektet har været menneskerettigheder/kvinders rettigheder, køn og etnicitet. Projektet indgik i Center for for Seksuelle Overgrebs forsknings- og oplysningsvirksomhed.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2005 - 2006
Opdragsgiver: OAK Foundation
Samarbejdspartnere: Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet

Rapport
Var det voldtægt? Menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark