Undersøgelser & kortlægninger

Litteraturstudie for Rockwool Fondens interventionsenhed

I 2016 fik Als Research i opdrag at gennemføre et litteraturstudie på vegne af Rockwool Fondens Interventionsenhed. Studiet havde fokus på at identificere lovende indsatser med særligt potentiale i forhold til at kunne styrke de uddannelsesmæssige resultater blandt udsatte drenge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund i alderen 10-13 år i Danmark.

Litteraturstudiet identificerede en række potentielt lovende og effektive indsatser inden for områderne “positive expectations”, “peer-2-peer” og “parental involvement”, som blev videreformidlet til Rockwool Fondens Interventionsenhed med det formål at give inspiration til interventionsenhedens videre arbejde.

I 2016 og 2017 deltog chefkonsulent Bjarke Følner endvidere som rådgiver i Rockwool Fondens Interventionsenheds arbejdsgruppe om integration.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2016 - 2017
Opdragsgiver: Rockwool Fonden


Litteraturstudie for Rockwool Fondens interventionsenhed