Evalueringer

Perspekt

Perspekt er et kognitivt baseret undervisningsmateriale, der har til formål at styrke danske skoleelevers trivsel. Det består af fire moduler, som tilsammen dækker alle klassetrin i folkeskolen.

I 2012 og 2013 stod vi i Als Research for at evaluere to Perspekt-interventioner i Høje Taastrup kommune, samt for at kortlægge relaterede undervisningsprogrammer til forbedring af skoleelevers trivsel. Evalueringen og kortlægningen blev gennemført på opdrag fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Evalueringen af Perspekt interventioner i Høje Taastrup kommune omfattede dels en evaluering af Perspekt interventionen på Charlotteskolen, hvor undervisningsprogrammet i skoleåret 2012-2013 blev implementeret på 4 forskellige klassetrin samt i en specialklasse, og dels en evaluering af Perspekt interventioner på de øvrige 9 folkeskoler i kommunen, hvor indsatsen rettede sig mod 1. og 2. klasse. Begge interventioner blev gennemført med støtte fra Rockwool Fonden.

 

 

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2012 - 2013
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed


Rapport
Perspekt