Evalueringer

På Bølgelængde – Tryghed for tosprogede børn

Projektet havde til formål at uddanne forældre med flygtningebaggrund. Det bestod i afholdelsen af en række temadage for forældre og diverse faggrupper med kontakt til forældre med flygtningebaggrund.

Als Research ApS evaluerede projektet, der blev udført af Dansk Flygtningehjælp. Projektet blev gennemført i samarbejde med Videnscenter for Tosprogethed og Interkulturalitet – UC2 og forældreorganisationen Skole og Samfund.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2007
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Skole & Samfund


På Bølgelængde – Tryghed for tosprogede børn