Evalueringer

Lektier Online

Lektier Online var en portal som havde til formål at bidrage positivt til børns og unges faglige kompetencer.

I 2011 gennemførte vi i Als Research en evaluering af projektet, som særligt fokuserede på unge fra udsatte boligområder, fortrinsvis med anden etnisk baggrund, som primær målgruppe blandt elever i udskolingen.

Det blev undersøgt i hvor høj grad og hvordan projektet nåede ud til denne gruppe, om det dækkede et reelt samfundsbehov, og om det var udviklet og implementeret i konstruktiv dialog med interessenterne.

Projektet var et samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier, Statsbiblioteket, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet.

Evalueringen baserede sig primært på kvalitative telefoniske og personlige interviews samt på gruppeinterviews med de forskellige informanter: Brugere, lektiehjælpere, lærere samt ambassadører – eksempelvis klub- eller boligsocialemedarbejdere, mentorer eller bydelsmødre. Dataindsamlingen omfattede også statistik vedrørende brugerprofiler.

Evalueringen inddrog projektets to målbare succeskriterier som fokuspunkter: På den ene side, om 70 pct. af sitets besøgende kom fra den primære målgruppe og på den anden side, om et flertal af de besøgende var drenge.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2011
Opdragsgiver: Kulturministeriet, Styrelsen for Biblioteker og Medier


Lektier Online