Evalueringer

Initiativer til forebyggelse af social kontrol

Als Research foretog i 2018 en evaluering af Københavns Kommunes indsats “Styrket indsats målrettet unge”. Indsatsen havde til formål at adressere og forebygge social kontrol blandt unge i Københavns Kommune. Det skete igennem tre oplysende og dialogskabende initiativer og undervisningstilbud som havde fokus på at oplyse børn og unge om deres rettigheder, handlemuligheder og egen adfærd, for at forebygge social kontrol og modkultur.

Indsatsen bestod af tre initiativer:

  • Et formidlings- og undervisningskoncept udviklet af C:NTACT, som sætter fokus på social kontrol og er målrettet børn og unge i grundskolens udskolingstrin, samt klubber og foreninger. Her delte et fortællerkorps egne erfaringer og fortællinger om social kontrol i forestillingen DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? sat op på Edison Teater.
  • Foreningen Mino Danmark udviklede et online undervisningsmateriale til brug i klasserummet eller i klubsammenhæng. Materialet er målrettet børn og unge og skal sætte fokus på tematikker relateret til social kontrol, herunder rettigheder, identitet, modkultur og handlemuligheder
  • Opsøgende og udgående arbejde, som varetages af SSP København. Formålet med det opsøgende og udgående arbejde er 1) at formidle, hvilke muligheder der findes i Styrket indsats målrettet unge til skoler, klubber, foreninger mm., 2) at sikre at skoler, klubber, foreninger mm. benytter dialogtilbud og undervisningsmaterialer.
Temaer:
Børn og unge
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2017-2018
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Samarbejdspartnere: C:NTACT, Mino Danmark, SSP København

Rapport
Initiativer til forebyggelse af social kontrol