Undersøgelser & kortlægninger

“Help-seeking behaviour” blandt minoritetsetniske børn

Børns Vilkår ønsker at styrke BørneTelefonens position som et tilgængeligt og vedkommende rådgivningstilbud overfor børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og i særlig grad dem, som er udsatte og i risiko for at opleve marginalisering.

På vegne af Børns Vilkår gennemførte Als Research derfor en undersøgelse, som havde til formål at belyse, hvordan et rådgivningstilbud som BørneTelefonen kunne matche målgruppens ’help seeking behaviour’.

Rapporten havde fokus på undersøgelsens resultater, herunder særligt de resultater og den indsamlede viden, som belyste målgruppens adfærd, hverdagsarenaer og netværk mv. (både on- og offline), samt forhold som er centrale for at forstå målgruppens “help-seeking behaviour”, herunder oplevede barrierer og muligheder i relation til at søge hjælp eller rådgivning.

Undersøgelsen var baseret på en kombination af desk research, dybdeinterview og en landsdækkende survey gennemført i samarbejde med Epinion. Surveyen blev samlet set besvaret af 874 børn i 6.-9. klasse, herunder 334 børn med minoritetsetnisk (ikke-vestlig) baggrund. Herudover blev der gennemført 13 dybdeinterview med minoritetsetniske børn og unge samt 8 dybdeinterview med relevante fagpersoner og eksperter på området.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2018
Opdragsgiver: Børns Vilkår, TrygFonden
Samarbejdspartnere: Epinion

Rapport
“Help-seeking behaviour” blandt minoritetsetniske børn