Evalueringer

Grønlands råd for menneskerettigheder

På opdrag fra den grønlandske regering, Naalakkersuisut, gennemførte vi i Als Research i 2016 en evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Evalueringens overordnede formål var at afdække, i hvor høj grad Rådet opnåede sit formål om at medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland, herunder Rådets opgavevaretagelse i forhold til de lovgivningsmæssige krav, som Inatsisartutlov nr. 23 af 3.december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder stiller. Evalueringen indeholdt på baggrund heraf anbefalinger til Rådets fremtidige struktur og udvikling af ny lovgivning på området.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2016
Opdragsgiver: Naalakkersuisut, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen


Rapport Rapport
Grønlands råd for menneskerettigheder