Evalueringer

Fra A til Mimersgadekvarteret

Projektet ”Fra A til Mimersgadekvarteret” var et beskæftigelsesprojekt for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der havde til formål at opkvalificere frivillige miljøambassadører til professionelle projektmedarbejdere. Efterfølgende gennemførte de Grønne Besøg i Mimersgadekvarteret for at formidle miljøbudskaber til kvarterets beboere.

Als Research evaluerede projektet, der blev udført af Miljøkontrollen i Københavns Kommune i samarbejde med Fellov Consult ApS.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2007
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Fra A til Mimersgadekvarteret