Undervisning & rådgivning

Forebyggelse af diskrimination i nattelivet

Med henblik på at forebygge diskrimination i nattelivet stod vi i Als Research for at udvikle et efteruddannelseskoncept i interkulturel kommunikation og konflikthåndtering målrettet dørmænd, vagtmænd og andre aktører i nattelivet. Efteruddannelsen blev udviklet og gennemført på vegne af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og var finansieret af midler fra puljen “Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination”.

Projektets hovedaktivitet bestod i afviklingen af et seminarbaseret efteruddannelsesforløb rettet mod ansatte i restaurationsbranchen. Målet med uddannelsesforløbet var at ruste kursisterne bedre i kommunikationen med etniske minoriteter, samt at arbejde med kursisternes egne fordomme og handlemønstre ved at inddrage deres egne erfaringer aktivt i forløbet.

I forbindelse med udviklingen af uddannelseskonceptet blev en kortlægning foretaget af restauratører og dørmænds oplevelse af problematikken. Dette skete gennem gruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte aktører. Kursuskonceptet byggede endvidere på de erfaringer om og kompetencer i interkulturelle kommunikationsredskaber, der igennem årene er blevet opbygget i Als Research.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2008 - 2009
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration


Forebyggelse af diskrimination i nattelivet