Evalueringer

Ny Fremtid

Siden 2013 har Lehmann+Brun stået for projektet Ny Fremtid, som er målrettet kriminelle eller kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år, der har et særligt behov for støtte og opbakning til at nærme sig uddannelses- og arbejdsmarkedet og på sigt blive en integreret del heraf.

De unge projektdeltagere er blandt andet karakteriseret ved at have tilknytning til radikaliserede ungdomsgrupperinger og ved en historik præget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. De kommer fra Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Lyngby Kommune, og de fleste har minoritetsetnisk baggrund.

I 2017 gennemførte Als Research en evaluering af projektet med henblik på at belyse effekterne i relation til de enkelte deltagere, samt de metoder og pædagogiske teknikker, der indgår i projektet. Ligeledes bidrager evalueringen med anbefalinger til, hvordan projektets metoder vil kunne udvikles og eventuelt udbredes til andre kommuner og politikredse.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2017
Opdragsgiver: Lehmann+Brun


Rapport Resumé
Ny Fremtid