Kampagner & kommunikation

Dit liv. Dine muligheder

Als Research satte i efteråret 2011 fokus på social kontrol og æresrelaterede konflikter i familier med minoritetsbaggrund. Det skete med den landsdækkende kampagne Dit Liv. Dine Muligheder, som vi udførte på opdrag fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Kampagnen blev gennemført i samarbejde med Danner og kommunikationsbureauet Public.

Kampagnens overordnede målsætninger var:

  • at reducere omfanget af æresrelaterede konflikter
  • at flere søger hjælp og støtte
  • at sætte en holdningsændring i gang blandt forældre og unge.

Tilgangen var dialogbasseret, hvorfor unge, forældre og fagfolk via facebook, dialogmøder, flersprogede publikationer og den interaktive performance “Bær Dit Ansigt”, blev indbudt til reflektion og dialog om kampagnens omdrejningspunkter – rettigheder og muligheder for unge i Danmark.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2011
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Samarbejdspartnere: Public, Danner

Dit liv. Dine muligheder