Evalueringer

Auschwitz-dag

Auschwitz-dag, den 27. januar, er en årlig international mindedag for Holocaust.

Auschwitz-dag er også Danmarks officielle mindedag for Holocaust og andre folkedrab og blev første gang markeret i Danmark i 2003. Hvert år lanceres et nyt tema, som de folkeoplysende aktiviteter og arrangementer landet over tilrettelægges efter.

I 2009-2010 stod vi i Als Research for at gennemføre en evaluering af Auschwitz-dagen, som havde til formål at undersøge erfaringerne med de tidligere afholdte aktiviteter og arrangementer, samt at fremsætte forslag til en forbedring af organiseringen og afholdelse af Auschwitz-dag fremover.

Evalueringen blev gennemført på vegne af Undervisningsministeriet.

 

 

Temaer:
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2009 - 2010
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet


Auschwitz-dag