Evalueringer

Aktive forældre i familie- og arbejdsliv

Projektet ”Aktive forældre i familie- og arbejdsliv” havde til formål at øge trivslen i flygtninge- og indvandrerfamilier gennem et særligt fokus på forældre og børn. Det indeholdt aktiviteter målrettet familier og diverse kommunale institutioner, herunder daginstitutioner og skoler. Dertil kom et arbejdsmarkedsorienteret forløb.

Projektet blev gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp samt Ringsted og Skovbo Kommune. Projektet blev finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Egmont Fonden. Als Research var knyttet til projektet som ekstern evaluator og havde til opgave dels at bidrage til processen i form af den løbende evaluering, og dels at evaluere det samlede produkt ved projektets afslutning.

Temaer:
Børn og unge
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2004 - 2006
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Aktive forældre i familie- og arbejdsliv