Evalueringer

Smart Stars

Smart Stars var et projekt, der havde som sit overordnede formål at fremme chancelighed for børn fra uddannelsesfremmede miljøer, forstået som succes i uddannelsessystemet. I 2010 deltog i alt tolv 8. og 9.klasser i Smart Stars fordelt ligeligt på Ellebjerg og Bavnehøj skole. Projektets første to årgange, der afsluttede 9. klasse i juni 2011 og juni 2012, indgik som datagrundlag i evalueringen.

Formålet med evalueringen var at vurdere, hvorvidt Smart Stars levede op til sin overordnede målsætning. Projektet blev desuden evalueret i forhold til sine definerede delmål, ligesom evalueringen indeholdt en vurdering af, hvorvidt de afsatte midler bedre kunne opfylde samme formål med andre virkemidler.

Evalueringen blev gennemført i 2013 og 2014 på opdrag fra kontoret Ungdom i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2013 - 2014
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Smart Stars