Evalueringer

Re:Group

Med sin 18+ strategi ønskede Københavns Kommune at sætte ind over for uroskabende ungegrupperinger over 18 år ved systematisk at søge dialog med disse om kilden til deres frustrationer og adfærd. Hidtil var grupperne blevet håndteret fra situation til situation og i hvert enkelt tilfælde havde de skabt et akut behov for handling, som ofte havde belastet forvaltningernes normale drift ganske betragteligt.

Dette gav anledning til, at SSP i samarbejde med CFR, HotSpot og Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) tog initiativ til igangsættelsen af Re:Group – et metodeudviklingsprojekt, som skulle munde ud i et metodekatalog og et koncept for fleksible indsatser til håndtering af uroskabende ungegrupperinger over 18 år.

Als Research forestod evalueringen af metodeudviklingsprojektet.

Temaer:
Børn og unge
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2014 - 2015
Opdragsgiver: SSP+ København, Københavns Kommune


Re:Group