Evalueringer

RÅDerummet – færre udsættelser på Bispebjerg

Projekt RÅDerummet havde til formål at forebygge og nedbringe antallet af udsættelser i 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg i København ved at tilbyde økonomisk rådgivning til beboere, som ikke havde betalt deres husleje og var i risiko for udsættelse. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem boligorganisationerne fsb, 3B og AAB samt Københavns Kommune.

I perioden 2013-2016 stod vi i Als Research for at evaluere projektet på opdrag fra fsb. Evalueringen bestod dels af en indledende kortlægning af beboersammensætningen blandt de udsættelsestruede lejere, og dels af en midtvejs- og slutevaluering.

Projekt RÅDerummet blev finansieret af ‘Puljen til forebyggelse af udsættelse af lejere’ under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2013 - 2015
Opdragsgiver: fsb


Rapport
RÅDerummet – færre udsættelser på Bispebjerg