Undervisning & rådgivning

Nordisk seminar om hadytringer og sexisme

I samarbejde med Nordisk Ministerråd og det danske formandskab, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, afholdte vi i Als Research i efteråret 2015 et seminar om hadytringer og sexisme i Norden. Seminaret forløb over to dage i november 2015.

Seminaret havde til formål at stille skarpt på, hvordan problemer med hadytringer og sexisme i den offentlige debat kan løses. Før mødet løb af stablen, blev der udarbejdet et baggrundsnotat til seminarets deltagere, som gav indblik i karakteren og omfanget af sexisme og hadefulde ytringer i Norden.

Repræsentanter fra offentlige og private organisationer var inviteret til seminaret, herunder NGO’er og forskningsinstitutioner mv. fra de nordiske lande og selvstyreområder. Seminaret indeholdt en kombination af vidensoplæg baseret på baggrundsnotatet, inspirationsoplæg fra eksterne oplægsholdere fra de nordiske lande, en paneldebat med offentlige personligheder, gruppediskussioner blandt deltagere og plenumdiskussioner modereret af en ekstern ordstyrer.

Efter seminaret blev der udarbejdet et oversigtsnotat baseret på seminardeltagernes erfaringer, overvejelser og beslutninger. Oversigtsnotatet indeholdte konkrete løsningsmuligheder målrettet relevante aktører på området.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2015
Opdragsgiver: Nordisk Ministerråd, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling


Notat Notat Notat
Nordisk seminar om hadytringer og sexisme