Kampagner & kommunikation

Makkerlæsning

Fra 2015-2018 stod vi i Als Research bag afprøvningen af Makkerlæsningsmetoden målrettet udsatte og fagligt udfordrede børn. Afprøvningen blev foretaget på vegne af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt med ekstra støtte fra TrygFonden.

Formålet med afprøvningen var først og fremmest at forbedre børnenes faglige niveau i læsning, således at de opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse, som på længere sigt kan danne grundlag for et velfungerende voksenliv. Endvidere havde afprøvningen til formål at teste, om det var muligt at opnå lignende positive resultater i Danmark som dem, man har set i England og Sverige, samt om det var muligt at opnå lignende positive resultater med en bredere målgruppe. Evalueringer fra England og Sverige, hvor man har testet børnene før og efter indsatsen, viser, at børnene i gennemsnit udviklede deres læsealder med hhv. 12 og 11 måneder på de 16 uger, indsatsen fandt sted.

Afprøvningen af Makkerlæsning i Danmark skete i tre afprøvningsrunder i hhv. efteråret 2016, 2017 og 2018. I alt deltog ca. 150 børn fordelt over 14 kommuner i afprøvningen af projektet.

Afprøvningen blev evalueret af Rambøll og TrygFondens Børneforskningscenter, som foretog effektmålinger med henblik på at dokumentere afprøvningens effekt på børnenes faglige niveau i læsning.

Evalueringen af den danske afprøvning viste, at Makkerlæsning havde en tendens til effekt på profilområdet afkodning blandt de fagligt udfordrede børn, men ingen signifikant effekt hos de udsatte børn. Indsatsen viste en langsigtet effekt over et halvt år efter indsatsens afslutning på SDQ-indikatoren hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt på vanskeligheder i forhold til jævnaldrende lige efter indsatsen. Der var ingen effekter på den nationale trivselsmåling. Størstedelen af forældrene til børnene i den kvalitative undersøgelse bemærkede en bedring i barnets læseniveau. Nogle af forældrene oplevede desuden, at børnene fik en større selvtillid og tro på sig selv.

På baggrund af afprøvningen blev der dels udarbejdet en metodebeskrivelse til kommuner og skoler, samt en metodebeskrivelse målrettet læsemakkere.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2015 - 2018
Opdragsgiver: Socialstyrelsen
Samarbejdspartnere: Huset Jandorf,

Guide Guide
Makkerlæsning