Undersøgelser & kortlægninger
Undervisning & rådgivning

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Als Research gennemførte i 2012-2013 projektet “Mænd på socialrådgiveruddannelsen – kortlægning og udviklingsprojekt med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesstrategier”. Projektet var støttet af “Pulje til Fremme af Ligestilling” under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. De støttede projekter skulle bidrage til at fastholde flere mænd i uddannelsessystemet og gøre op med det kønsopdelte uddannelsesvalg.

Als Researchs projekt havde fokus på socialrådgiveruddannelsen, der er blandt de mellemlange uddannelser i Danmark med færrest mandlige studerende. I 2010 var kun 14 pct. af de studerende mænd.

Projektet forløb i to faser: en undersøgelsesfase og en udviklingsfase. Den første fase havde fokus på at kortlægge forklaringer på de mandlige studerendes underrepræsentation. Dette blev gjort gennem survey- og interviewundersøgelser, hvor der bl.a. var fokus på de studerendes motivation for at vælge uddannelsen og betydningen af faktorer som jobmuligheder, uddannelsens sammensætning og studiemiljøet. Herudover undersøgte vi uddannelsesstedernes erfaringer i og indsatser på området.

På baggrund af undersøgelsen blev der udarbejdet en række ideer og anbefalinger til, hvordan andelen af mandlige ansøgere fremover kan øges, og hvordan frafaldet blandt mandlige studerende kan mindskes.

Temaer:
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet

Projektperiode: 2012
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling


Rapport Katalog
Mænd på socialrådgiveruddannelsen