Undersøgelser & kortlægninger

Kvalitetsmodellen og de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger

I 2018 blev der udviklet en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning, som har til formål at skabe gennemsigtighed om de væsentligste parametre i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning, og understøtte kvalitetsudvikling i sektoren.

På vegne af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning (Vidensfunktionen) gennemførte Als Research i 2021 en kortlægning af rådgivningernes anvendelse, muligheder, ressourcer og ambitioner i forhold til Kvalitetsmodellen.

Kortlægningen bestod indledningsvis af en CATI-survey blandt alle de 15 rådgivninger, som i 2021 var en del af Vidensfunktionen. Herefter blev kortlægningen suppleret med opfølgende kvalitative interview samt en SWOT-workshop.

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning


Kvalitetsmodellen og de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger