Undersøgelser & kortlægninger

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter

Som en del af satsningsområdet “Ligestilling og lige muligheder” fik Als Research i 2010-2011 til opgave at kortlægge og evaluere viden og indsatser, der har virket fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter. Undersøgelsen havde særligt fokus på områderne beskæftigelse, foreningsliv og familie. Fokus var landsdækkende, og slutproduktet er et nationalt overblik over, hvad der virker fremmende for kønsligestillingen blandt etniske minoriteter, hvordan tiltagene virker, og hvorfor. Kortlægningen skulle bidrage til Ligestillingsafdelingens fremtidige arbejde med at målrette indsatser for at fjerne og forebygge barrierer og for at fremme kønsligestilling blandt etniske minoritetsborgere i Danmark.

På baggrund af kortlægningen blev efterfølgende udvalgt 10 projekter, som repræsenterede best practice på kønsligestillingsområdet. Disse indgår som cases i en grundig best practice analyse af, hvilke organiseringsformer, metoder og redskaber, der virker fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter samt resultater, effekter og forankring af projekter og indsatser indenfor området.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2010 - 2011
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Rapport
Kønsligestilling blandt etniske minoriteter