Undervisning & rådgivning

Interkulturel kommunikation for fængselsfunktionærer

I 2006 gennemførte vi et interkulturelt kommunikationskursus med titlen “Etnicitet, kulturforståelse og behandling”, som blev afholdt for fængselsfunktionærer og behandlere ved behandlingsafsnittene, i Sdr. Omme, Ndr. Snede, Jyderup og Nyborg Statsfængsler.

Formålet med kurset var at give målgruppen bedre indsigt i kommunikationsstrategier og betydningen af anderledes kulturelle baggrunde til brug i det daglige arbejde med indsatte med anden etnisk baggrund end dansk.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2006
Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen


Interkulturel kommunikation for fængselsfunktionærer