Undervisning & rådgivning

Inspirationsmateriale om mental sundhed

Rockwool Fondens forskningsenhed bad Als Research udarbejde en inspirationsguide baseret på erfaringerne fra projektet Mental Sundhed, der blev gennemført på Rådmandsgade og Pedersborg Skole.

Opgaven inkluderede gennemførsel af en række interviewundersøgelser på de to skoler med henblik på at indsamle erfaringer fra lærere, elever og skoleledere om projektets aktiviteter til brug for udarbejdelsen af et inspirationsmateriale.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2012
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed


Inspirationsmateriale om mental sundhed