Undersøgelser & kortlægninger

Gode civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder

I 2014 og 2015 kortlagde Als Research eksempler på lovende civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder for Socialstyrelsen.

Kortlægningens formål var på et overordnet plan at styrke Socialstyrelsens generelle viden på området, og helt konkret at bidrage med nyt materiale, som skulle indgå i ét af Socialstyrelsens rådgivningsforløb målrettet kommuner med udsatte boligområder.

Undersøgelsen havde både fokus på indsatser, som modvirker risikoadfærd hos børn og unge i lokalområdet, og indsatser, der styrker sammenhængskraften i lokalområdet som helhed, dvs. indsatser, der ikke kun har effekt over for de enkelte beboere, som indsatsen vedrører, men også for boligområdet som helhed.

Temaer:
Børn og unge
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2014 - 2015
Opdragsgiver: Socialstyrelsen


Katalog
Gode civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder