Kampagner & kommunikation

Den lille rygestop-guide

På vegne af Sundhedsstyrelsen gennemførte vi i Als Research – i samarbejde med Umloud Untd og produktionsselskabet Hurra Film – en rygestopkampagne rettet mod borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Kampagnen blev gennemført i 2010 som en del af Sundhedsstyrelsens indsats for at nå ud til borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Konkret bestod kampagnens produkter af en dvd- og pjecen “den lille rygestop-guide” på 6 forskellige sprog. Als Researchs rolle i samarbejdet var dels at rekruttere casepersoner til de forskellige film, dels at kvalitetssikre tonen og vinkle filmen således, at budskaberne blev modtaget positivt af målgruppen. Sidstnævnte blev sikret via flere fokusgruppeinterviews med målgruppen.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2010
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen
Samarbejdspartnere: Umloud Untd, Hurra Film

Pjece - dansk
Den lille rygestop-guide