Evalueringer

Hvad laver dit barn på nettet?

I 2021 gennemførte C:NTACT et projekt for VINK i Københavns Kommune, der havde til formål at styrke forældres kompetence til at tale med deres børn om digital adfærd og negative fællesskaber online og offline.

Indsatsen bestod af en række arrangementer for forældre med børn i alderen 10-18 år. Arrangementerne indeholdt bl.a. personlige fortællinger om konsekvenserne ved en manglende relation og dialog mellem unge og forældre, videoer der satte fokus på nettets rolle i børn og unges liv samt forumteater, hvor publikum blev inddraget.

Als Research stod for at evaluere forældreindsatsen ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview samt deltagerobservationer.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: C:NTACT


Rapport
Hvad laver dit barn på nettet?