Undersøgelser & kortlægninger

Børn og unges oplevelse af rådgivning

I forbindelse med finansloven og satspuljeaftalen for 2012 blev det besluttet at styrke børns rettigheder i Danmark gennem oprettelsen af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, en styrkelse af Børns Vilkårs BørneTelefon og en styrkelse af Børnerådet.

Med henblik på at følge op på ordningen gennemførte vi i Als Research en mindre undersøgelse af børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets børneinddragelsesinitiativer. Undersøgelsen blev udført for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i 2015.

Undersøgelsen var kvalitativ og eksplorativ og baseret på interview med 12 børn og unge, fordelt med 4 på hver af de tre organisationer.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2015
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Børn og unges oplevelse af rådgivning