Undersøgelser & kortlægninger

Behovsundersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler

Sund Skole Nettet var en landsdækkende sammenslutning af skoler, der havde til formål at fremme sundhed i folkeskolen. Initiativet omfattede mere end 100 danske folkeskoler og blev startet af Rockwool Fonden, som på baggrund af skolernes behov løbende støttede udviklingen af nye sundhedsinitiativer og undervisningstilbud.

I forbindelse med Rockwool Fondens beslutning om at gøre Sund Skole Nettets målepakke frivillig fra efteråret 2014 var der et behov for at undersøge, hvilke behov og ønsker Sund Skole Nettets medlemsskoler havde i relation til den fremtidige anvendelse af Sund Skole Nettets målepakke.

I 2014 foretog Als Research derfor en undersøgelse, der kunne kaste lys over, hvad skolerne efterspurgte i relation til sundhedsmålingerne, herunder hvordan måledata kunne gøres mere attraktivt og anvendeligt i undervisningen for herved at tilvejebringe viden, der kunne kvalificere Sund Skole Nettets udvikling af målepakken.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2014
Opdragsgiver: Rockwool Fonden


Behovsundersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler