Undersøgelser & kortlægninger

Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund

Meget har tydet på, at en del unge med anden etnisk baggrund bærer rundt på ubehandlede psykiske problemer. Ofte kommer de slet ikke, eller meget sent i deres sygdomsforløb, i kontakt med behandlingssystemet.

Hensigten med projektet var at afprøve nye veje til at nå de behandlingskrævende unge gennem iværksættelsen af et opsøgende og kontaktskabende arbejde i distriktspsykiatrien under Psykiatrisk Center Glostrup.

Formålet med projektet var på den ene side at analysere hvilke barrierer, der var i forhold til psykiatrisk behandling for unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund og på den anden side at udvikle og afprøve nye metoder og redskaber til gavn for distriktspsykiatriens arbejde med identifikation, henvisning og behandling af disse unge.

Projektet blev udført i samarbejde med Distriktspsykiatrien i Ishøj/Vallensbæk.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2006 - 2008
Opdragsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri
Samarbejdspartnere: Distriktspsykiatrien i Ishøj/Vallensbæk

Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund