Undervisning & rådgivning

Tryg den af

I Als Research stod vi i perioden 2009-2012 for at certificere og rådgive københavnske barer og natklubber, som en del af Københavns Kommunes indsats “Tryg den af – partnerskab for et sikkert natteliv”.

I forbindelse hermed stod vi blandt andet for at udvikle og gennemføre et større kursusprogram henvendt til nattelivets aktører. Kurserne fungerede som et integreret element i projektets øvrige aktiviteter, der bestod af yderligere fire elementer: Etableringen af et nattelivsforum, indgåelse af Quick Respons aftaler, udviklingen af en certificeringsordning og iværksættelsen af en informationskampagne.

Kursernes formål var at give aktørerne i nattelivet en forbedret indsigt i en række relevante temaer herunder: Udskænkningspolitik og lovgivning, identifikation og håndtering af stofpåvirkede gæster, konflikthåndtering, førstehjælp og håndtering af kulturelle forskelle hos gæsterne. Kursernes overordnede formål var at forbedre kursusdeltagernes viden og kompetencer i de forhold, som de møder i deres konkrete virke i nattelivet.

I Als Research stod vi desuden for at gennemføre de første certificeringer under certificeringsordningen, som havde til formål at skærpe restauratørernes fokus på tryghed og sikkerhed for deres gæster, fordi de forpligtede sig til at leve op til 13 kriterier, der havde tryghed og sikkerhed for gæster og personale som omdrejningspunkt.

Temaer:
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2009 - 2012
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Tryg den af