Evalueringer

Sunde Fællesskaber

Fra september 2019 til januar 2022 evaluerede Als Research Diversity Works’ projekt Sunde Fællesskaber. Gennem partnerskaber mellem Diversity Works og selvorganiserede etniske minoritetsforeninger i Danmark er hensigten med Sunde Fælleskaber at sikre, at viden om sundhed, livstilsygdomme, kost, motion og generelt kendskab til det danske sundhedssystem øges og anvendes i de etniske minoritetsmiljøer i Danmark.

Evalueringen var en kombineret proces- og effektevaluering, og havde både fokus på implementeringen og udviklingen af partnerskaberne samt på effekten af de etablerede partnerskaber. Som en del af procesevalueringen var der særligt fokus på processen omkring partnerskabsmetoden, herunder hvordan implementeringen af partnerskaberne og samarbejdet foregår.

Evalueringen tog afsæt i en kombination af kvalitative interviews, observationsstudier, materialegennemgange samt en supplerende kvantitativ analyse.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2019 - 2022
Opdragsgiver: Diversity Works (Indvandrer Kvindecentret)


Evalueringsnotat
Sunde Fællesskaber