Evalueringer

Projekt S

I 2019 gennemførte vi i Als Research en mindre pilot-evaluering af Projekt S, som er en fritidsaktivitet for unge i alderen 10-16 år, der kombinerer mentale, kreative og fysiske aktiviteter med fokus på at styrke de unges selvtillid, selvværd, sundhed og styrke. Pilot-evalueringen blev udført på vegne af Liljeborgfonden.

Gennem brug af en række validerede måleredskaber, herunder Cantril Ladder, Rosenberg Self-Esteem Scale og trivselsindekset WHO-5, blev det undersøgt om projektindsatsen viste tegn på effekter, som burde afprøves/testes i større skala.

Projekt S har siden skiftet navn til Mindzone.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2019
Opdragsgiver: Projekt S (Mindzone), Liljeborgfonden


Notat
Projekt S