Evalueringer

Ordblindevenlig didaktik og coaching

Projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching” sigtede mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner. Projektet havde særligt fokus på at kvalificere læsevejlederes viden om, hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring i almenundervisningen. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem HUSET Jandorf, Inga Thorup Thomsen, Minna Bruun, Københavns Professionshøjskole, Solrød Kommune og Fredensborg Kommune.

I perioden 2018-2020 gennemførte Als Research en evaluering af projektet på vegne af de to deltagende kommuner.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole

Projektperiode: 2018 - 2020
Opdragsgiver: Solrød Kommune, Fredensborg Kommune, Huset Jandorf, Københavns Professionshøjskole


Evalueringsrapport
Ordblindevenlig didaktik og coaching