Undervisning & rådgivning

Nye veje – strategier i forhold til stofmisbrug blandt etniske minoriteter

Det var projektets formål at udvikle nye metoder i oplysnings- og behandlingsarbejdet omkring stofmisbrug i etniske minoritetsgrupper. Projektet tog udgangspunkt i en helhedsstrategi, der inkluderede oplysningsarbejde i de etniske minoritetsmiljøer samt etableringen af en særlig enhed for rådgivning og motivering af etniske minoritetsbrugere i Københavns Kommune. Med udgangspunkt i erfaringerne fra København fungerede projektet som inspirator og var behjælpeligt med etableringen af lignende initiativer i andre af landets kommuner og amter.

I forbindelse med projektet blev rådgivningsenheden Interkulturel Rådgivning Danmark oprettet, se www.ird.nu.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2006 - 2008
Opdragsgiver: Social- og ældreministeriet


Nye veje – strategier i forhold til stofmisbrug blandt etniske minoriteter