Undersøgelser & kortlægninger

Lær af succesen, flere synshandicappede i arbejde

I projektet “Lær af successen, flere synshandicappede i arbejde – et E-mentoring projekt” undersøgte vi, hvilke faktorer, der synes at være udslagsgivende for, om synshandicappede opnår en positiv integration på arbejdsmarkedet.

Projektets aktiviteter var delt i to faser: 1) En kvalitativ interviewundersøgelse af 15 succeshistorier om synshandicappedes integration på arbejdsmarkedet, samt 2) Etableringen af en offentligt tilgængelig internetbaseret mentordatabase.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Instituttet for Blinde- og Svagsynede.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2006
Opdragsgiver: Instituttet for Blinde og Svagsynede


Rapport
Lær af succesen, flere synshandicappede i arbejde