Undersøgelser & kortlægninger

Kortlægningsværktøj til de nordiske fængsler

Chefkonsulent og direktør i Als Research, Jacob Als Thomsen, blev udpeget som den danske repræsentant i en forskergruppe, der skulle udvikle et kortlægningsværktøj til brug for undersøgelse af indsatte uden nordisk statsborgerskab i de nordiske landes fængsler. Fokus i udviklingsprojektet “Nordisk Netværk for Fængselsundervisning og Forskning” var på uddannelsesbaggrund og behov.

I forbindelse med projektet bidrog Als Research i 2012 desuden med en artikel om somaliske indsatte i danske fængsler i antologien “Utenlandske innsatte i nordiske fengsler. Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia”. Antologien udkom både i en version på de skandinaviske sprog og en version på engelsk.

Temaer:
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2009 - 2011
Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen


Antologi Antologi
Kortlægningsværktøj til de nordiske fængsler