Evalueringer

Københavns Lokaludvalg

Evalueringens resultater dannede grundlag for en drøftelse af lokaludvalgskonceptet
i København. Vores evalueringsdesign tog udgangspunkt i følgende tre hovedpunkter:

  • Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere og de stående udvalg
  • Lokaludvalgenes brug af puljemidler
  • Selve lokaludvalgskonceptet

Vores evalueringstilgang kombinerede således et retrospektivt perspektiv, med fokus på de hidtidige erfaringer – positive såvel som negative – med et fremadrettet perspektiv, der i form af anbefalinger og best practice cases kan fungere som en form for inspirationskatalog for det fremtidige arbejde.

Den brede vifte af implicerede samarbejdspartnere dækkede både Københavns Borgerrepræsentation, sekretariatsmedarbejdere i såvel lokaludvalgene som Økonomi- og teknikforvaltningen og Socialforvaltningen samt lokaludvalgsmedlemmer.

Projektperiode: 2010
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Københavns Lokaludvalg