Undersøgelser & kortlægninger

Khat-forbrug blandt indvandrere med somalisk baggrund

Undersøgelsen afdækkede omfanget af khat-forbruget blandt borgere med somalisk baggrund i Danmark, herunder hvilke grupper (mht. køn, alder, familiesituation, arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesforhold), der brugte khat, forbrugets omfang og karakter.

Undersøgelsen var begrænset til somaliere i Aarhus, Odense, Kolding, Aalborg og København. Der var tale om en flersproget spørgeskemaundersøgelse, suppleret med en mindre interviewundersøgelse.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2008 - 2009
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen


Rapport
Khat-forbrug blandt indvandrere med somalisk baggrund