Evalueringer

Hvert barn sin chance

“Hvert barn sin chance” var et projekt om gruppeforløb for nybagte familier på Nørrebro og i Bispebjerg. Projektet var et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns, og havde til formål at give familierne adgang til støtte og netværk, samt til viden og erfaringer vedrørende forældrerollen og børns trivsel og sundhed.

Als Research evaluerede projektet for Københavns Kommune. Evalueringen baserede sig primært på kvalitative interviews med de deltagende forældre (mødre og/eller forældrepar) samt projektledere, sundhedsplejersker, jordemødre, læger m.fl.

Evalueringen fokuserede på, i hvor høj grad og hvordan gruppeforløbene gav forældrene mere viden og bedre handlekompetencer i forhold til deres børns sundhed og trivsel, forældrerollen og brug af netværk. Herudover blev projektets organisatoriske erfaringer samt samarbejds- og rekrutteringserfaringer evalueret.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2012
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Hvert barn sin chance