Evalueringer

Fit for Kids

Als Research evaluerede Fit for Kids’ sundhedsprogram for udsatte børn. Programmet er målrettet børn, der lider af svær overvægt, er inaktive, er i dårlig fysisk form eller har dårlig kropsbevidsthed. Programmet bygger på en kombination af tre delelementer: fysisk træning af kroppen, styrkelse af psyken og øget viden om sund livsstil. I programmet betragtes forældrene som den centrale aktør i forhold til at ændre livsstilsmønstre og motivere barnet til gode motions- og kostvaner, og derfor er coaching og kostvejledning i hjemmet en komponent i Fit for Kids-programmet.

Evalueringen fokuserede på Fit for Kids’programmet i Høje Taastrup Kommune i 2012, der tilsammen omfattede 80 børn fordelt på 4 hold. Målgruppen for evalueringen var børn i alderen 8-12 år, der var blandt de 20% mest overvægtige eller inaktive børn.

Følgende punkter var i fokus i evalueringen:

  • Effekten af og samspillet mellem Fit for Kids-programmets tre elementer: Fysisk og psykisk træning samt viden om sund kost
  • Børnenes udbytte af programmet i form af øget motivation til sundere livsstil
  • Den aktive forældreinddragelse, herunder forældrenes aktive rolle ift. børnenes kost- og motionsvaner
  • Kommunikation samt strategier for rekruttering og fastholdelse af fremadrettede anbefalinger

Evalueringen byggede på deltagerobservation i forbindelse med fysisk træning og kostvejledning, samt interview med børn, forældre og instruktører.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2012
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed


Fit for Kids