Undersøgelser & kortlægninger

DUFs tværpolitiske netværk i Libanon og Danmark

Fra 2005 til 2014 faciliterede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) et tværpolitisk netværk med deltagelse fra libanesiske og danske ungdomspolitiske partier og organisationer.

På vegne af DUF gennemførte vi i Als Research i 2016 og 2017 et virkningsstudie af det tværpolitiske netværk. På baggrund af kvalitative interview gennemført både i Libanon og Danmark, samt en online-survey og supplerende desk research, afdækkede undersøgelsen netværkets effekter, som oplevet af de tidligere netværksdeltagere i begge lande.

De oplevede effekter af det tværpolitiske netværk er beskrevet i rapporten, som kan downloades nedenfor. Rapporten er skrevet på engelsk.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2016 - 2017
Opdragsgiver: DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd


Rapport (engelsk)
DUFs tværpolitiske netværk i Libanon og Danmark