Evalueringer

Dialogambassadører i Jordan, Egypten og Danmark

Dialogambassadør-programmet var et samarbejde mellem WE Centre i Jordan, the Egyptian Youth Federation (EYF) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Programmet blev startet i 2009 og havde som sit overordnede formål at skabe en dialogisk kultur blandt unge (særligt i Jordan og Egypten), at styrke den gensidige forståelse mellem unge på tværs af etniske, religiøse, ideologiske og andre forskelligheder internt i Egypten og Jordan, samt at styrke den gensidige forståelse mellem unge i Danmark og i MENA-regionen (Jordan og Egypten).

I praksis blev unge frivillige fra Jordan, Egypten og Danmark trænet i dialog og workshop-facilitering. De blev på denne måde uddannet som “Dialogambassadører”.

På vegne af DUF gennemførte vi i Als Research dels et effektstudie af Dialogambassadørprogrammet (i 2015 – 2016) og efterfølgende et forankringsstudie (i 2016-2017).

Effektevalueringen undersøgte programmets læringsresultater og –processer; hvad dialogambassadørerne lærte og opnåede igennem deres deltagelse i programmet, hvorledes læringen foregik og hvilken indflydelse programmet havde på deltagernes personlige og professionelle liv. Projektet bidrog dermed til en fortsat udvikling og styrkelse af Dialogambassadørprogrammet og fungerede samtidig som evaluering og dokumentation til brug for donorer.

Forankringsstudiet byggede videre på effektstudiet og havde til formål at undersøge og dokumentere programmets effekt på det omkringliggende samfund.

De to studier omfattede både kvantitative og kvalitative dataindsamlingsaktiviteter, samt casestudier, deltagerobservation og desk research. Det blev gennemført surveys og interview i alle tre lande på både dansk, engelsk og arabisk.

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2015 - 2017
Opdragsgiver: DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd


Rapport Rapport
Dialogambassadører i Jordan, Egypten og Danmark